• Консультаційний центр: +38 067 464 48 24
    +38 093 705 41 41
    +38 095 345 98 97

Про нас

Громадська спілка "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції" є добровільним об'єднанням фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Метою Асоціації є здійснення та захист прав і свобод, передбачених Конституцією України, Законом України «Про захист прав споживачів», іншими нормативно-правовими актами, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, членів Асоціації, як споживачів лікарських засобів, медичної продукції, спеціальних харчових продуктів, а також задоволення суспільних потреб у підвищенні їх якості, безпечності, доступності, підвищенні якості медичного обслуговування населення України, удосконаленні системи контролю якості лікарських засобів, медичної продукції, спеціальних харчових продуктів.

Для досягнення своєї мети Асоціація здійснює такі напрями та види діяльності:

  • розробка та впровадження дієвих механізмів захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції відповідно до національних, міжнародних та європейських вимог;
  • всебічне інформування населення України щодо їх законних прав та інтересів як споживачів лікарських засобів та медичної продукції, спеціальних харчових продуктів;
  • надання суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, всебічної інформації про лікарські засоби, медичну продукцію, спеціальні харчові продукти, документів та інформації щодо їх обігу та контролю якості;
  • участь в процесі прийняття рішень з питань, що зачіпають інтереси споживачів лікарських засобів і медичної продукції;
  • розробка і впровадження в практику механізмів взаємодії з державними і громадськими організаціями в заходах, акціях і дослідженнях, що проводяться в інтересах споживачів лікарських засобів і медичної продукції;

Для досягнення мети (цілей) Асоціації та сприяння її досягненню маємо право здійснювати підприємницьку діяльність

 

МАПА НАШИХ КЛІЄНТІВ:

 

 

СЕРЕД НАШИХ КЛІЄНТІВ ТАКІ КОМПАНІЇ:

 

та багато інших суб’єктів господарювання, які розділяють наші цінності щодо надання споживачам якісної фармацевтичної продукції та послуг.