• Консультаційний центр: +38 067 464 48 24
    +38 093 705 41 41
    +38 095 345 98 97
До списку новин

Перелік суб’єктів господарювання, за заявами яких на розширення господарської діяльності 20.09.2022 прийнято рішення про залишення їх без розгляду та про відмову у розширені господарської діяльності

22.09.2022
Перелік суб’єктів господарювання, за заявами яких на розширення господарської діяльності в частині електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами 20.09.2022 прийнято рішення про залишення їх без розгляду та про відмову у розширені господарської діяльності в частині електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТВА-ГРУПП”
           Заява залишається без розгляду на підставі п. 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у зв’язку з тим, що подані документи складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них, а саме:
    –  інформацію у розділі 7 Відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами заповнено не в повному обсязі в частині зазначення назв аптечних закладів
Запропонувати привести інформацію у документах у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та повторно звернутися до органу ліцензування.
Реєстраційний номер заяви від 06.09.2022 № 90
Товариство з обмеженою відповідальністю “БЛАГОДІЯ”
Відмовити у розширенні господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами на підставі пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у зв’язку з невідповідністю ліцензіата Ліцензійним умовам, а саме: 
пункту 18414 – за допомогою веб-сайту ліцензіата можливо здійснити замовлення з доставкою лікарських засобів поштовим оператором. Проте, у розділі 5 Відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі – Відомості), а також у наданій стандартній операційній процедурі СОП-03/2022 «Доставка та транспортування замовлень» інформація щодо зазначених поштових операторів – відсутня; копії укладених договорів з операторами поштового зв’язку не надані;
пункту 1844 – веб-сайт ліцензіата не містить інформації, передбаченої вимогами абзаців шостого, сьомого, дев’ятого та тринадцятого пункту 1844;
пункту 20 – на веб-сайт ліцензіата зазначені структурні підрозділи, інформація про які відсутня у Ліцензійному реєстрі з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; на веб-сайті некоректно зазначена адреса структурного підрозділу ліцензіата Аптеки №6;
абзацу сьомого пункту 1844, пункту 1847 – наведена на веб-сайті ліцензіата інформація щодо фахівців, котрі надають консультації під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт, не відповідає інформації щодо таких фахівців, наведеній у пункті 7 Відомостей;
у Заяві та Відомостях некоректно зазначений поштовий індекс адреси структурного підрозділу ліцензіата Аптеки №7;
інформація у розділі 7 Відомостей заповнена не в повному обсязі в частині зазначення номерів аптечних закладів у графі, а також наведена неактуальна інформація щодо сертифікатів спеціалістів,
Запропонувати привести інформацію у документах у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та повторно звернутися до органу ліцензування.
Реєстраційний номер заяви від 12.09.2022 № 91
dls.gov.ua
До списку новин