• Консультаційний центр: +38 067 464 48 24
    +38 093 705 41 41
    +38 095 345 98 97
До списку новин

Що потрібно знати про клінічного фармацевта?

17.03.2023
Наказ МОЗ України щодо створення відділів інфекційного контролю у всіх закладах охорони здоров”я  та закладах соціального захисту населення набув чинності перед початком повномасштабної війни в Україні. Документом регламентовано, що у всіх закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, створюються відділи з інфекційного контролю, до штатного розпису яких уводиться посада клінічного фармацевта.
До 2016 року фармацевтичні факультети України готували спеціалістів фармації за чотирма окремими спеціальностями: Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-косметичних препаратів та Технологія фармацевтичних препаратів. Але після прийняття Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відбулося скорочення спеціальностей та приведення їх у відповідність до Міжнародної стандартної класифікації освіти. У цьому Переліку залишено єдину спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація».
Відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від 04.11.2022 р. № 981), виокремлено дві спеціалізації: 226.01 Фармація та 226.02 Промислова фармація.
В рамках спеціалізації 226.01 університети України пропонують освітню програму «Фармація», де готують «класичного» фармацевта, «Клінічну фармацію», де готують клінічного фармацевта та «Технологію парфумерно-косметичних препаратів». Випускники останньої отримують професійну кваліфікацію фармацевта-косметолога.
Усі здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціалізації 226.01. «Фармація» проходять інтернатуру за єдиною спеціальністю «Фармація».
Згідно  наказу МОЗ України від 06.06.2022 р. № 958 «Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» на посаду клінічного фармацевта призначаються спеціалісти, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація». Ці спеціалісти мають пройти інтернатуру за спеціальністю «Клінічна фармація» або інтернатуру за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація»та отримати сертифікат зі спеціальності «Клінічна фармація».
Тривалий час виникали труднощі при працевлаштуванні клінічних фармацевтів. Наказ МОЗ № 1614 не лише розв’язав цю проблему, а й став своєрідним визнанням вкладу таких спеціалістів у лікарське забезпечення пацієнтів та гарантує їх працевлаштування у клінічні  закладах охорони здоров’я.
Станом на березень 2023 року, на посаду клінічного фармацевта можуть претендувати дві категорії фахівців:
– які проходили інтернатуру за спеціальністю «Клінічна фармація». Відповідно до наказуМОЗ України від 22.06.2021 р. № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру», цю первинну спеціалізацію у післядипломній фармацевтичній освіті скасовано.
– які пройшли інтернатуру за спеціальністю «Фармація» після закінчення освітньої програми «Клінічна фармація».Їм ще потрібно пройти вторинну спеціалізацію за цією ж спеціальністю, тривалістю 2 місяці, (Наказ МОЗ України від 08 грудня 2022 р.).
Клінічні фармацевти формують необхідний асортимент лікарських засобів, беруть участь у розробці локального формуляра лікарських засобів в закладах охорони здоров’я ; визначають переваги та недоліки лікарських засобів  різних фармакологічних груп з урахуванням їх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фармакоекономічних особливостей; беруть участь у проведенні клінічних досліджень та вивченню біоеквівалентності лікарських препаратів,  забезпечують моніторинг побічної дії або неефективності лікарської терапії.
 Участь клінічного фармацевта в проведенні лікарської терапії сприяє своєчасному забезпеченню хворого лікарськими засобами оптимальної якості, встановленню максимально раціональних шляхів та режимів введення, запобіганню призначенню несумісних лікарських препаратів, зниженню побічної дії ліків.
Dls.gov.ua
До списку новин